ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Οι Σκοποί του Συνδέσμου Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης:

  • Η αλληλογνωριμία και επαφή των γυναικών που ζουν στον Ευρωπαϊκό χώρο με κυρίαρχο στοιχείο την ζωντανή ιδιότητα της Ορθοδόξου χριστιανικής Πίστεως. 
     
  • Η αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων επί προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ως γυναίκες, ως χριστιανές ορθόδοξες και μητέρες.
     
  • Η αμοιβαία στήριξη των γυναικών του Ευρωπαϊκού χώρου με διαρκή γνώση και βίωση της Ορθοδοξίας και με τη ζωντανή αγάπη, την έμπρακτη βοήθεια, επικοινωνία και ενότητα, υπερνικώντας τις τοπικές και εθνικές δυσχέρειες.
  •