Γλώσσα

Άγιος Νεκτάριος

 

Δ. Γόνης, Ομότιμος καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών «Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου»
Σ. Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος - Συγγραφέας «Η βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου»
Κ. Κορναράκης, Αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών «Παρουσίαση του έργου του Αγίου Νεκταρίου ‘Χριστιανική Ηθική’»
Ν. Τζιράκης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Παρουσίαση του έργου του Αγίου Νεκταρίου ‘Το γνώθι σαυτόν»Copyright © 2009