Γλώσσα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 
Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης έγινε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 στα γραφεία του Συνδέσμου μας, Παρνασσού 2. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγιναν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του καινούριου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό.

Το νέο Δ.Σ. συνήλθε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 στις 16:30 στα γραφεία του Συνδέσμου, όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:
 
Πρόεδρος                        Ευγενία Αντωνοπούλου-Χαραλαμποπούλου
Αντιπρόεδρος                  Ελένη Παύλου-Grossmann
Γεν. Γραμματέας             Μεταξία Γκουβούση
Ειδ. Γραμματέας              Άννα Λιανού
Ταμίας                              Λέτα Ψιλογιάννη
Μέλη                                Έλλη Γουρνά και Δήμητρα Κουτσοκώστα 
Αναπληρωματικά Μέλη  Μαρία Νικολοπούλου και Αικατερίνη Παπαδημητρίου


Copyright © 2009