Γλώσσα

Επιστολή της Ο.ΓΥ.ΣΩ προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
«Ένωση Επιστημόνων Γυναικών»
«Πανελλήνια Ένωση Γυναικών»
«Μητέρες Επιστήμονες Πολύτεκνες»
«Σύνδεσμος Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης»
«Μουσική Συντροφιά
 
 
Προς
Την ΙΕΡΑN  ΣΥΝΟΔΟΝ                                                                 Aθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011
Της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιωάννου Γενναδίου 14
Αθήνα 115 21
 
 
Ζητούμε να μας επιτρέψετε να Σας εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, που προέκυψε από την ανάγνωση του ανακοινωθέντος Σας της 17-11-2010, σχετικά με το επίμαχο θέμα της πρoσεχούς εκδόσεως της «κάρτας του πολίτη». Και να Σας ευχαριστήσουμε για τις θέσεις Σας. Το θέμα που ανάγεται σε αυτήν την «Κάρτα του Πολίτη» είναι πολύ σοβαρό και απασχολεί την Ομοσπονδία μας, καθώς και κάθε μέλος των σωματείων που την απαρτίζουν, αφού άπτεται της ελευθερίας του ατόμου.
            Θα επιθυμούσαμε, στη συνέχεια, να Σας εκφράσουμε, με σεβασμό προς την Ηγεσία της Εκκλησίας μας, της οποίας θέλουμε να πιστεύομε ότι είμαστε πιστά μέλη, την ακόλουθη άποψη, την οποία επίσης θεωρούμε σοβαρή: Ότι εκτός από τη θέση ότι η «Κάρτα του Πολίτη» , δεν π ρ έ π ε ι να περιέχει ορισμένα στοιχεία και για τους λόγους που επικαλείσθε, θεωρούμε ότι  ε π ι β ά λ λ ε τ α ι   σ ε   α υ τ ή ν   ν α   π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  και ορισμένα στοιχεία ώστε αυτή να απεικονίζει την ταυτότητα κάθε προσώπου, όπως αυτή διαμορφώνεται με την ελεύθερη βούλησή του σύμφωνα με τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 5 του Συντάγματος.
            Θεωρούμε ότι στοιχεία που κρίνονται ως αναγκαία να περιληφθούν στη «Κάρτα του Πολίτη», για να μην είναι αυτή εθνικά και κοινωνικά ελλιπής αλλά και αντίθετη προς την άνω διάταξη 5 του Συντάγματος :
  1. – Το θρήσκευμα που αποτελεί, για κάθε λαό, την κορυφαία κοσμοθεωρητική θέση κάθε ατόμου, ως ατόμου και ως μέλους της Ελληνικής κοινωνίας. Και μάλιστα όταν η αναφορά στο θρήσκευμα θα προφυλάσσει το άτομο, εκτός των άλλων από τυχόν ρατσιστικές διακρίσεις με δήθεν πρόσχημα την άγνοια του θρησκεύματος του ατόμου. Αλλά και όταν η αναφορά στο θρήσκευμα θα χρησιμεύσει στατιστικά για τον ακριβή αριθμό των Ελληνορθόδοξων. Αριθμός, που στο πρόσφατο παρελθόν έχει αμφισβητηθεί αφού δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. Και όπως όλοι οι πολιτειακοί παράγοντες αποδέχονται, η ακριβής δύναμις της Ορθοδοξίας αποτελεί π ο λ ι τ ι κ ή δύναμη της Ελλάδος. Και
  2. – Η αναφορά στην έγγαμη ή μη κατάσταση κάθε πολίτη, που αποτελεί επίσης ελεύθερη κορυφαία επιλογή στην προσωπική κατάσταση του ατόμου κατά την διάρκεια της ζωής του. Και που αναφέρεται και στο σύντροφο και τη ταύτιση του με αυτόν όπως απαιτεί η διαμορφωθείσα κατάσταση της ζωής του. Έτσι δεν θα χωλαίνει, χωρίς την αναφορά αυτή, η προσδιοριζόμενη προσωπικότητα κάθε ατόμου στην ταυτότητά του.
 
Με τον απαιτούμενο σεβασμό,
 

 
Η Πρόεδρος              Σ. Καψοκεφάλου                
Η Αντιπρόεδρος        Ι. Καραγιαννοπούλου-Λελούδα
Η Γεν. Γραμματέας    Σ. Δανάλη
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2009