Γλώσσα

Επιστολή της Ο.ΓΥ.ΣΩ - Έκκληση προς την Πνευματική Ηγεσία της Ελλάδας
«Ένωση Επιστημόνων Γυναικών»
«Πανελλήνια Ένωση Γυναικών»
«Μητέρες Επιστήμονες Πολύτεκνες»
«Σύνδεσμος Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης»
«Μουσική Συντροφιά
 
 
Προς                                                                           
Τον καν Αλέκα Παπαρρήγα
Γενική Γραμματέα Κ.Κ.Ε.
 
 
Έκκληση προς την Πνευματική Ηγεσία της Ελλάδας.
 
Φαινόμενο σοβαρό, της τρέχουσας πραγματικότητας της Ελλάδας, είναι η ο υ σ ι α σ τ ι κ ή αποδρομή της Δημοκρατίας. Αυτό το γεγονός οφείλεται, σε μεγάλο μέρος, στην απαξίωση του Ελληνικού Λαού από την Πνευματική και Πολιτική Ηγεσία του. Αυτού του λαού που, στη δεινή θέση που βρίσκεται η Πατρίδα μας, κλήθηκε να αναλάβει το βάρος αυτής της κρίσεως, απαξίωση που οφείλεται σε θεμελιώδεις αλλαγές στον κοινωνικό και εθνικό ιστό, που μεθοδεύονται από την ηγεσία αυτή, εν αγνοία του. Και μάλιστα, αυτό είναι το επικίνδυνα σοβαρό, χ ω ρ ί ς  ν α  έ χ ε ι  ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί  ως το ανώτατο Όργανο του Κράτους για τις μεθοδεύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση της κρίσεως, οικονομικής και κυρίως κοινωνικής, για τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα με το Μνημόνιο, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη σχετική διεθνή συμφωνία για να αποφασίσει εάν συμφωνεί ή όχι με αυτές. Αυτή η υφέρπουσα αποδρομή, στις ημέρες μας, της ουσιαστικής Δημοκρατίας από την Χώρα μας, επιβάλλει σε κάθε Έλληνα, που αισθάνεται το βάρος της ιστορικής ευθύνης, κινητοποίηση και δράση. Ετσι θα αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός του Δημοκρατικού Πολιτεύματος με άγνωστες και ίσως οδυνηρές, μελλοντικές εξελίξεις.
 
Η αποστολή της Ομοσπονδίας μας, σύμφωνα με το καταστατικό της, αλλά και η μικρή σε αποτέλεσμα, μεγάλη όμως σε χρονική διάρκεια, προσφορά κάθε μέλους της προς την Ελληνική κοινωνία, ως επιστήμονος, εργαζομένης γυναίκας, κοινωνικής εργάτιδος, αλλά κυρίως ως Ελληνίδας Μητέρας, π ι έ ζ ε ι για την κινητοποίηση και δράση αυτή. 
 
Αυτή η πίεση οδήγησε σε ομόφωνη απόφαση των οργάνων της Ο.ΓΥ.ΣΩ να προσφύγει στο Πολιτικό και Πνευματικό Κόσμο της Πατρίδας μας, σ΄εκείνον του οποίου το ορθό φρόνημα δεν «κατεψύγη» και που αισθάνεται το μέγεθος της ιστορικής του ευθύνης. Και να τον καλέσει, να κινητοποιήσει τα πρόσφορα, πνευματικά, κυρίως, και κοινωνικά μέσα για την αποτροπή κάθε τραυματισμού της Δημοκρατίας και φυσικά για την προσπάθεια σωτηρίας της Ελλάδας.
 
Η Πρόεδρος                  Σ. Καψοκεφάλου                           
Η Αντιπρόεδρος            Ι. Καραγιαννοπούλου-Λελούδα                                         
H Γεν. Γραμματέας        Σ. Δανάλη                      
 


Copyright © 2009