Γλώσσα

Καλώς Ήλθατε

 Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης!
 

Ο χαρακτήρ της αειδιότητος του Πατρός, μορφήν δούλου λαβών, βαπτίζεται εν τω Ιορδάνη υπό Ιωάννου του Προδρόμου! Συντρίβει την κεφαλήν του παλαιού πτερνιστού και των αυτού δρακόντων εν τοις ύδασι! Θεμελιοί την άφθιτον αυτού και αιώνιον Βασιλείαν και πολιτογραφεί ως βασιλείς και ιερείς εν αυτή τους εις Αυτόν πιστεύοντας και εις το όνομά Του εν Τριάδι Θεού βαπτιζομένους και φωτιζομένους! Αυτόν προσκυνήσωμεν, τον χαριζόμενον ημίν το φως! Αυτόν ακολουθήσωμεν, "τον φως οικούντα απρόσιτον"! Αυτόν λατρεύσωμεν, τον εκ του μη όντος εις το είναι τα πάντα παράγοντα. Αυτόν αγαπήσωμεν, τον "φως εις τον κόσμον εληλυθότα" και, εν τη απείρω αυτού αγάπη και ευσπλαγχνία, ημάς εκ σκότους και σκιάς εξάγοντα! Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας!

 

Α.Α.Γ.Π.

Δείτε το πρόγραμμά μας εδώ.

 


Copyright © 2009